Avloppsspolning

Vi hjälper dig spola ur avloppet i Stockholm.

Avloppsspolning minskar risken för stopp

Att rörspola regelbundet är alltid en god investering eftersom det säkerställer avloppets normala funktion. Planerad underhållspolning minskar risken att drabbas av dyra akuta stopp och vattenskador i din fastighet. Genom att spola ur avloppet hålls det öppet och fritt från matfett och avlagringar såsom fetter, slam, rost och kalk. Gjutjärnsrör håller även längre då rörväggen får möjlighet att torka när fuktiga avlagringar avlägsnats.

Vår rekommendation är att du  tar hjälp att spola ur avloppet genom underhållsspolning vart femte år. I vissa fall kan det krävas underhåll så ofta som vart tredje år beroende på de boendes vanor. Det är även viktigt att själv rensa och hålla rent i duschbrunnen där hår och avlagringar gärna samlas samt rensa vattenlåset vid vasken med jämna mellanrum.

Vi hjälper dig även i akuta fall!

Vi erbjuder även avsloppsjour vid akuta situationer!

 Vi tillhandahåller avloppsspoling både vid akuta situationer och i förebyggande syfte.

Skicka en offertförfrågan till oss.

Begär offert

För att du ska få den bästa upplevelsen när du besöker oss använder vi cookies på vår hemsida.
Du kan läsa mer i vår intregritetspolicy