Välkommen till A-Rörinspektion

Behöver du hjälp med dina rör?

Vi är ett företag som erbjuder väldokumenterade rörinspektioner i hela Stockholm med omnejd. Med hjälp av avancerad kamerateknik inspekterar vi rör med en diameter mellan 28 och 600 mm, det kan röra sig om exempelvis dagvattenledningar, brunnar och avloppsrör. Upptäcker vi skador har vi bra kontakter inom bygg- och VVS som kan åtgärda problemen. A-rörinspektion har behörighet att arbeta på ledningar i mark, fastighet samt trafikverkets spårbehörighet f.r.o.m 1 mars 2019. Vi hjälper dig att upptäcka fel i god tid på ett smart sätt, på så vis sparar du både tid och pengar i längden – så att du kan sova gott om natten med vetskap om att dina rör kommer hålla i många år.

 

Ska du sälja din bostad eller renovera, behöver du hjälp med VA utredningar? Vill kontrollera skicket på dina rör?

En rörinspektion är lämplig om du vill ta reda på vad som orsakar stopp eller läckage, men också för att kontrollera nybyggnation eller utfört stambyte. A-Rörinspektion är en trygg och auktoriserad rörinspektör som strävar efter att vara ett naturligt förstahandsval vid behov av rörkontroll i Stockholm. Vi erbjuder slamsugning, högtrycksspolning, besiktning av relining, kartering av ledningar, 3-partskontroll av utförd entreprenad, felsökning och funktionskontroll m.m. Efter utförd inspektion får du noggrant dokumenterade filmer med protokoll där du kan läsa om eventuella skador, samt rekommenderade åtgärder. Utöver rörinspektion kan vi även hjälpa dig med VA utredningar, rensning, högtrycksspolning, slamsugning och andra VVS-tjänster. För arbeten med t.ex. diken eller fiberkabel så kan du även hyra minigrävare.

Genom att använda detta formulär accepterar du att A-Rörinspektion AB lagrar och hanterar dina uppgifter.
Uppgifterna i fråga kommer att användas för att återkoppla till dig som kund/besökare.

KOMPETENSEN SITTER I RYGGMÄRGEN

Idag är det populärt att inspektera rörstammar, brunnar och avlopp med kamera för att få en heltäckande bild av rörens status. Med kapacitet att nå 60 meter med fastighetskamera, och upp till 200 meter med vagnkamera har vi stor möjlighet att ta oss an så gott som alla rörsystem i såväl bostadsrättföreningen som fritidshuset. Varmt välkommen att höra av dig om du har behov av en rörinspektion!

 

Auktoriserat företag | Medlem i STVF, Sveriges TV-inspektionsföretags Förening|
Ansvarsförsäkring hos Dina Försäkringar Mälardalen | F-skattesedel | Utbildade inspektörer

 

Vi är din trygga expert på rörinspektion med kamera

Oavsett om du vill beställa en inspektion för att söka efter fuktskador, eller säkerställa att ledningarna inte har några dolda fel vid ett bostadsköp så hjälper vi dig. Med bas i Saltsjö-Boo har vi fått många nöjda kunder genom åren, där vi med kamerans hjälp har upptäckt allt från tecken på försvagning i rör, till sprickor och föremål som fastnat och förhindrar rörets flöde. Vi på A-Rörinspektion samarbetar med duktiga rörmokare och konsulter inom bygg och VVS, och kan även erbjuda högtrycks- och hetvattenspolning via Solna Högtrycksspolning AB. Vänder du dig till oss kan du vara lugn, vi har kompetensen och utrustningen dina rörsystem behöver för att må bra och fungera normalt. Till ett bra pris dessutom.

Våra tjänster

Rörinspektion - A-Rörinspektion AB

Rörinspektion

Högtrycksspolning - A-Rörinspektion AB

Högtrycksspolning

Slamsugning - A-Rörinspektion AB

Slamsugning

Uthyrning Av minigrävare - A-Rörinspektion AB

Uthyrning Av minigrävare

Kontakta oss för prisförslag!

Kontakta oss

Tar du hand om dina rör så förebygger du akuta och besvärliga problem

Att upptäcka exempelvis skarvar som glappar i en dagvattenledning kan betyda mycket för att förhindra en framtida vattenskada. Vi filmar dina rör och dokumenterar noggrant eventuella fel enligt publikationerna T-25 fastighet och P93 mark. Du får tydliga rekommendationer om hur du bör åtgärda rören samt när du senast behöver göra det. I protokollet kommer man kunna avläsa viktiga uppgifter som totalt filmat avstånd, personliga noteringar, filmer och förslag på förbättringar. Små eller stora uppdrag eller VA utredningar, vad du än vill inspektera så ställer vi upp med kort varsel och finns tillgängliga för att svara på frågor och ge tips och råd. Så att du blir nöjd och får starka och välmående rör.

 

Ledningslokalisering, filmning eller besiktning av avloppet – vad kan vi göra för dig? Välkommen till A-Rörinspektion!